340/1-2 ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม. 10120

เปิดทำการ : 8.30 - 17.30 ( วันจันทร์ - วันเสาร์ )
daikin_poster2020-01

ราคาข้างต้นที่ได้ลงบนเว็บ ทางร้านขออนุญาติ ปรับเปลี่ยนโดยไม่แจ้งให้รู้ล่วงหน้า ขอเรียนท่านลูกค้าติดต่อทางร้านเพื่อความ ถูกต้องของราคา ขอบคุณค่ะ

Super Smart Inverter (FTKM-SV2S)

ขนาด - ราคาเฉพาะเครื่อง

8,500 BTU - 20,259 บาท ⭐⭐⭐

11,900 BTU- 23,370 บาท ⭐⭐⭐

14,300 BTU - 27,530 บาท ⭐⭐

17,700 BTU - 30,860 บาท ⭐⭐⭐

20,500 BTU - 39,460 บาท ⭐⭐

24,200 BTU - 43,610 บาท ⭐⭐

29,000 BTU - 45,885 บาท ⭐

Super Smile Inverter II
(FTKC-TV2S)

ขนาด - ราคาเฉพาะเครื่อง

8,500 BTU - 14,900 บาท ⭐⭐

11,900 BTU - 18,260 บาท ⭐⭐

14,300 BTU - 21,910 บาท ⭐⭐

17,700 BTU - 24,670 บาท ⭐⭐

20,500 BTU - 36,299 บาท ⭐⭐

24,200 BTU - 41,770 บาท ⭐⭐

Smile Lite Inverter
(FTKF-UV2S)

ขนาด - ราคาเฉพาะเครื่อง

9,200 BTU - 12,600 บาท ⭐

12,300 BTU - 15,499 บาท ⭐

15,000 BTU - 19,225 บาท ⭐

18,100 BTU - 22,980 บาท ⭐

20,500 BTU - 33,455 บาท ⭐

Sabai Inverter II
(FTKQ-TV2S)

ขนาด - ราคาเฉพาะเครื่อง

9,200 BTU - หมด

12,300 BTU - 12,900 บาท- Sale

15,000 BTU - หมด

18,100 BTU - 20,900 บาท - Sale

20,500 BTU - 30,800 บาท - Sale

Sabai Plus Inverter
(FTKQ-UV2S)

ขนาด - ราคาเฉพาะเครื่อง

9,200 BTU - 11,800 บาท

12,300 BTU - 13,900 บาท

15,000 BTU - 17,400 บาท

18,100 BTU - 21,900 บาท

20,500 BTU - 31,800 บาท

Smash II
(FTM-PV2S)

ขนาด - ราคาเฉพาะเครื่อง

9,200 BTU - 10,760 บาท

13,000 BTU - 13,299 บาท

14,400 BTU - 16,549 บาท ⭐

18,090 BTU - 21,195 บาท

22,530 BTU - 31,995 บาท

28,000 BTU - 33,299 บาท

Big Wall Type Inverter
(FAVF-UV2S)

ขนาด - ราคาเฉพาะเครื่อง

36,200 BTU - 44,900 บาท ⭐

Cassette
Premium Inveter
(FCF-CV2S)

ไร้สาย

ขนาด - ราคาเฉพาะเครื่อง

13,880 BTU - 34,470 บาท ⭐⭐⭐

18,090 BTU - 44,966 บาท

24,230 BTU - 56,855 บาท ⭐⭐⭐

30,090 BTU - 59,885 บาท ⭐⭐

36,230 BTU - 70,615 บาท ⭐⭐

42,000 BTU - 77,225 บาท ⭐⭐

48,000 BTU - 79,270 บาท ⭐⭐

Cassette
Premium Inveter
(FCF-CV2S)

มีสาย

ขนาด - ราคาเฉพาะเครื่อง

13,880 BTU - 33,790 บาท⭐⭐⭐

18,090 BTU - 44,285 บาท ⭐⭐⭐

24,230 BTU - 56,170 บาท ⭐⭐⭐

30,090 BTU - 59,715 บาท ⭐⭐

36,230 BTU - 69,930 บาท⭐⭐

42,000 BTU - 76,540 บาท ⭐⭐

48,000 BTU - 78,580 บาท⭐⭐

Cassette Premium Inveter FCF-CV2S

ไร้สาย+เซ็นเซอร์อัจฉริยะ

ขนาด - ราคาเฉพาะเครื่อง

13,880 BTU - 36,520 บาท ⭐⭐⭐

18,090 BTU - 47,010 บาท ⭐⭐⭐

24,230 BTU - 58,898 บาท ⭐⭐⭐

30,090 BTU - 62,440 บาท ⭐⭐

36,230 BTU - 72,660 บาท ⭐⭐

42,000 BTU - 79,269 บาท ⭐⭐

48,000 BTU - 81,310 บาท ⭐⭐

Cassette Premium Inveter FCF-CV2S

มีสาย+เซ็นเซอร์อัจฉริยะ

ขนาด - ราคาเฉพาะเครื่อง

13,880 BTU - 35,840 บาท ⭐⭐⭐

18,090 BTU - 46,530 บาท ⭐⭐⭐

24,230 BTU - 59,240 บาท ⭐⭐⭐

30,090 BTU - 61,760 บาท ⭐⭐

36,230 BTU - 71,980 บาท ⭐⭐

42,000 BTU - 78,589 บาท ⭐⭐

48,000 BTU - 80,630 บาท ⭐⭐

Cassette Premium Inveter FCF-CV2S

ไร้สาย + หน้ากากพรีเมี่ยม

ขนาด - ราคาเฉพาะเครื่อง

13,880 BTU - 38,900 บาท ⭐⭐⭐

18,090 BTU - 49,395 บาท ⭐⭐⭐

24,230 BTU - 61,280 บาท ⭐⭐⭐

30,090 BTU - 64,820 บาท ⭐⭐

36,230 BTU - 75,040 บาท ⭐⭐

42,000 BTU - 81,650 บาท ⭐⭐

48,000 BTU - 83,695 บาท ⭐⭐

Cassette Premium Inveter FCF-CV2S

มีสาย + หน้ากากพรีเมี่ยม

ขนาด - ราคาเฉพาะเครื่อง

13,880 BTU - 38,220 บาท ⭐⭐⭐

18,090 BTU - 48,715 บาท ⭐⭐⭐

24,230 BTU - 60,600 บาท ⭐⭐⭐

30,090 BTU - 64,140 บาท ⭐⭐

36,230 BTU - 74,360 บาท ⭐⭐

42,000 BTU - 80,980 บาท ⭐⭐

48,000 BTU - 83,020 บาท ⭐⭐

Cassette
Premium Fix Speed
FCNQ-MV2S
ไร้สาย

ขนาด - ราคาเฉพาะเครื่อง

13,600 BTU - 30,490

18,000 BTU - 40,500

24,000 BTU - 50,790

30,000 BTU - 56,375

36,000 BTU - 61,349

42,600 BTU - 68,025

48,000 BTU - 69,595

Cassette
Premium Fix Speed
FCNQ-MV2S
มีสาย

ขนาด - ราคาเฉพาะเครื่อง

13,600 BTU - 28,680

18,000 BTU - 38,690

24,000 BTU - 48,065

30,000 BTU - 53,649

36,000 BTU - 58,620

42,600 BTU - 65,300

48,000 BTU - 66,869

Cassette 8 ทิศทาง
Premium Fix Speed
FCRN-FXV1S
ไร้สาย

ขนาด - ราคาเฉพาะเครื่อง

18,000 BTU - 23,370 บาท

21,800 BTU - 28,140 บาท

28,600 BTU - 34,166 บาท

33,400 BTU - 39,139 บาท

42,000 BTU - 46,025 บาท

45,000 BTU - 50,859 บาท

Cassette 8 ทิศทาง
Premium Fix Speed
FCRN-FXV1S
ไร้สาย + หน้ากากมีไฟ

ขนาด - ราคาเฉพาะเครื่อง

18,000 BTU - 25,410 บาท

21,800 BTU - 30,180 บาท

28,600 BTU - 36,210 บาท

33,400 BTU - 41,180 บาท

42,000 BTU - 48,060 บาท

45,000 BTU - 52,900 บาท

Cassette
Standard Inverter FCFC-DV2S
ไร้สาย

ขนาด - ราคาเฉพาะเครื่อง

13,600 BTU - 31,410 บาท

18,000 BTU - 41,765 บาท

24,000 BTU - 51,335 บาท

30,000 BTU - 56,715 บาท

36,000 BTU - 64,140 บาท

42,000 BTU - 68,980 บาท

48,000 BTU - 70,070 บาท )

Cassette Standard Inverter - FCFC-DV2S
มีสาย

ขนาด - ราคาเฉพาะเครื่อง

18,000 BTU - 39,110 บาท

24,000 BTU - 48,679 บาท

30,000 BTU - 54,059 บาท

36,000 BTU - 61,489 บาท

42,000 BTU - 66,320 บาท

48,000 BTU - 67,410 บาท

Ceiling FHA-BV2S
Inverter
(ไร้สาย)

ขนาด - ราคาเฉพาะเครื่อง

13,040 BTU - 28,615 บาท⭐⭐⭐

18,010 BTU - 32,225 บาท ⭐⭐

24,010 BTU - 38,869 บาท ⭐⭐

30,070 BTU - 46,359 บาท ⭐⭐

36,170 BTU - 51,675 บาท ⭐⭐

38,070 BTU - 55,010 บาท ⭐⭐

42,000 BTU - 55,899 บาท

48,000 BTU - 62,029 บาท

Ceiling FHA-BV2S
Inverter
(มีสาย)

ขนาด - ราคาเฉพาะเครื่อง

13,040 BTU - 27,250 บาท ⭐⭐⭐

18,010 BTU - 30,860 บาท ⭐⭐

24,010 BTU - 37,505 บาท ⭐⭐

30,070 BTU - 44,999 บาท ⭐⭐

36,170 BTU - 50,310 บาท ⭐⭐

38,070 BTU - 53,649 บาท ⭐⭐

42,000 BTU - 54,535 บาท

48,000 BTU - 60,669 บาท

Ceiling
Premium Fixed Speed
FHNQ-NV2S

ขนาด - ราคาเฉพาะเครื่อง

14,175 BTU - 18,870 บาท ⭐

18,000 BTU - 23,369 บาท

24,000 BTU - 31,375 บาท

30,500 BTU - 38,459 บาท

37500 BTU - 42,819 บาท

Ceiling FHFC-DV2S
(ไร้สาย)

ขนาด - ราคาเฉพาะเครื่อง

13,600 BTU - 26,500 บาท

18,000 BTU - 29,840 บาท

24,000 BTU - 36,345 บาท

30,000 BTU - 43,909 บาท

36,000 BTU - 48,609 บาท

42,000 BTU - 51,400 บาท

48,000 BTU - 56,100 บาท

Ceiling FHFC-DV2S
(มีสาย)

ขนาด - ราคาเฉพาะเครื่อง

13,600 BTU - 23,845 บาท

18,000 BTU - 27,185 บาท

24,000 BTU - 33,689 บาท

30,000 BTU - 41,250 บาท

36,000 BTU - 46,630 บาท

42,000 BTU - 49,425 บาท

48,000 BTU - 54,125 บาท )

Duct FDBNQ-MV2S

รุ่น - ราคาเฉพาะเครื่อง

FDBNQ13MV2S - xxxxx บาท

FDBNQ13MV2S - xxxxx บาท

FDBNQ13MV2S - xxxxx บาท

FDBNQ13MV2S - xxxxx บาท

FDBNQ13MV2S - xxxxx บาท

FDBNQ13MV2S - xxxxx บาท

FDBNQ13MV2S - xxxxx บาท

Duct (Living- FDLF)

รุ่น - ราคาเฉพาะเครื่อง

FDLF13 - xxxxx บาท

FDLF13 - xxxxx บาท

FDLF13 - xxxxx บาท

FDLF13 - xxxxx บาท

FDLF13 - xxxxx บาท

FDLF13 - xxxxx บาท

FDLF13 - xxxxx บาท

Duct FBA-BV2S

รุ่น - ราคาเฉพาะเครื่อง

FBA13BV2S - xxxxx บาท

FBA13BV2S - xxxxx บาท

FBA13BV2S - xxxxx บาท

FBA13BV2S - xxxxx บาท

FBA13BV2S - xxxxx บาท

Daikin l แอร์ราคาถูก ปลีก ส่ง ล้าง ซ่อม อะไหล่ยี้ห้อชั้นนำมากมาย ทั้งอะไหล่ แอร์,TV,ตู้เย็น บริการส่งทั่วประเทศ รวดเร็วทันใจ โปรโมชั่นทั้งปี